Warning: Undefined variable $l in /usr/local/hosting/home/david-macek.cz/web/www/wp-content/themes/david-macek/single-nastym.php on line 30
:
Warning: Undefined variable $l in /usr/local/hosting/home/david-macek.cz/web/www/wp-content/themes/david-macek/single-nastym.php on line 36

Jan Macek

  Jan Macek je advokátem a společníkem David & Macek, advokátní kancelář, s. r. o. se specializací na smluvní právo, korporátní právo, fúze & akvizice, právo nemovitostí a procesní právo. Jan Macek poskytuje ve své právní praxi klientům služby spočívající v přípravě a vyjednávání obchodních smluv, zejména EPC kontraktů, kupních smluv, smluv o dílo a smluv týkajících se nemovitostí. Jan Macek se rovněž zaměřuje na právní poradenství v souvislosti s přeměnami společností a prodejem či vkladem závodů či jejich částí. Jan Macek se dále věnuje i zastupování klientů v rámci soudních i rozhodčích řízení, a to jak v České republice, tak v zahraničí. Jan Macek se jako právní poradce v rámci svého profesního zaměření zúčastnil mimo jiné těchto projektů:

Vyjednávání obchodních transakcí, smluvní právo

 • právní poradenství v souvislosti s přípravou a vyjednáváním smluvní dokumentace pro dodávky pro plánovanou dostavbu 3. a 4. bloku Jaderné elektrárny Temelín;
 • příprava a vyjednání několika desítek EPC kontraktů pro dodávky řídících systému pro energetický sektor;
 • příprava a vyjednávání joint venture kontraktu se zahraničním subjektem ohledně dodávek kolejových vozidel na trh v České republice;
 • účast při přípravě a dojednání nákupu významného českého potravinářského producenta a jeho následné restrukturalizaci;
 • příprava a vyjednávání několika smluv pro producenta elektrické energie působícího na trhu České republiky a zahraničí, týkajících se nákupu akcií a podílů na společnostech vyrábějících elektrickou energii;
 • právní poradenství při prodeji významného výrobce cihel, včetně zajištění převodu dobývacích prostor cihlářské suroviny a řízení před báňským úřadem; a
 • právní poradenství v rámci zastupování klienta při prodeji dvou vyhlášených lázní na Moravě.

Korporátní právo

 • příprava a kompletní zajištění fúze několika společností v oblasti poskytování úvěrů;
 • rozdělení významné společnosti spravující portfolia pohledávek se vznikem nového subjektu;
 • příprava a kompletní zajištění fúze významných penzijních společností (včetně penzijních fondů);
 • příprava fúze cihlářských společností působících na trhu České republiky; a
 • kompletní právní poradenství v rámci zvýšení základního kapitálu mnoha obchodních společností, přičemž vklady představovaly podniky (závody) či jejich části nebo soubory movitých či nemovitých věcí.

Procesní právo

 • zastupování věřitelů v rozsáhlém a několik let trvajícím konkursu, včetně zastupování v incidenčních sporech, sporech o vyloučení nemovitostí z konkursní podstaty apod.;
 • zastupování klienta ve složité mezinárodní arbitráži v Kodani (Dánsko);
 • zastupování klienta v rámci několika souvisejících mezinárodních sporů u obchodního soudu ve Vídni (Rakousko);
 • zastupování asociace profesionálních sportovních klubů před rozhodčím soudem při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR v komplikovaném sporu s marketingovým partnerem; a
 • pravidelné zastupování v mnoha, převážně obchodních sporech, před soudy v České republice.
  Jan Macek před založením David & Macek, advokátní kancelář, s.r.o. spolupracoval více než 13 let s významnými českými advokátními kancelářemi. Jan Macek vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy a v advokacii působí od roku 2000.