:
Warning: Undefined variable $l in /usr/local/hosting/home/david-macek.cz/web/www/wp-content/themes/david-macek/single-nastym.php on line 36

Josef David

  Josef David je advokátem a společníkem David & Macek, advokátní kancelář, s.r.o. se specializací na insolvenční právo, obchodní právo, právo kapitálových trhů a právo nemovitostí.Josef David má významné zkušenosti zejména z oblastí restrukturalizací a insolvenčního práva, korporátního práva včetně akvizic obchodních společností, projektového financování, práva nemovitostí a práva kapitálového trhu. V rámci těchto oblastí Josef David vedl nebo se jinak podílel na řadě významných projektů zahrnující mimo jiné:

Korporátní právo, akvizice obchodních společností

 • poskytování právního poradenství významné finanční skupině v souvislosti s akvizicí většinového podílu v poskytovateli telekomunikačních služeb;
 • strukturování a vyjednávání smluvní dokumentace pro společnosti z významné energetické skupiny týkající se akvizic společností působících na trhu výroby a obchodu s elektřinou v České republice, Slovensku a Bulharsku;
 • poskytování právního poradenství při prodeji skupiny společností zabývajících se obchodem s ropou a zemním plynem.

Restrukturalizace a insolvenční právo

 • poskytování právního poradenství a zastupování věřitele v insolvenčním řízení vedeném proti ECM REAL ESTATE INVESTMENTS A.G., včetně zastupování tohoto věřitele ve věřitelském výboru;
 • poskytování právního poradenství skupině držitelů dluhopisů v insolvenčním řízení společnosti Sazka, a.s.;
 • poskytování právního poradenství v oblasti insolvenčního práva a zastupování v insolvenčních řízení pro Česká pošta, s.p.;
 • právní poradenství významné české bance v oblasti restrukturalizace části úvěrového portfolia a vymáhání pohledávek v příslušných insolvenčních řízeních;
 • poskytování právního poradenství společnostem z významné pojišťovací skupiny v souvislosti s konsolidací nemovitostního portfolia a právního poradenství těmto společnostem v souvislosti s jejich účastí jako věřitelů v insolvenčních řízeních;
 • právní poradenství skupině společností podnikajících v oblasti obchodu a zpracování dřevní hmoty v souvislosti s insolvenčním řízením vedeným na společnosti této skupiny.

Právo kapitálového trhu

 • strukturování a realizace programu zpětného odkupu akcií významné energetické společnosti;
 • poskytování právního poradenství v souvislosti s realizací nabídek převzetí týkajících se společností Zentiva N.V., ECM REAL ESTATE INVESTMENTS A.G. a Telefónica Czech Republic, a.s.;
 • založení a licencování fondů kvalifikovaných investorů v České republice, včetně prvního samostatného nebankovního fondu kvalifikovaných investorů v České republice.

Právo nemovitostí

 • poskytování právních služeb v souvislosti s formováním realitního holdingu v rámci významné finanční skupiny;
 • strukturování, příprava a vyjednávání smluvní dokumentace týkající se výstavby, prodeje, nájmu a správy nemovitostí pro klienty napříč různými sektory podnikání, včetně výstavby a provozování konvenční a obnovitelných zdrojů energie; a
 • právní poradenství týkající se akvizic nemovitostí v souhrnné hodnotě několika miliard korun.

Rekodifikace soukromého práva

 • právní poradenství v oblasti rekodifikované úpravy soukromého práva (včetně revize smluvní dokumentace, právních stanovisek, seminářů a workshopů) pro několik českých bank, pojišťoven a poskytovatelů nebankovního financování, významných průmyslových podniků, obchodních společností, podniku provozujícího poštovní služby i společnosti provozující televizní vysílání.
  Před založením David & Macek, advokátní kancelář, s.r.o. působil Josef David ve významné české a významné mezinárodní právní kanceláři a získal zkušenosti také v manažerských pozicích ve společnostech působících v oblasti informačních technologií.Kromě své právní praxe se Josef David věnuje také pedagogické činnosti na Právnické fakultě Univerzity Karlovy.Josef David vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy (Mgr.) a Podnikohospodářskou fakultu Vysoké školy ekonomické (Ing.).