:

Hana Geuss

Hana Geuss je advokátkou David & Macek, advokátní kancelář, s.r.o.  V rámci svého působení v advokátní kanceláři David & Macek se věnuje korporátnímu právu a přípravě smluvní dokumentace v rámci nejrůznějších obchodních transakcí. Před zahájením spolupráce s David & Macek, advokátní kancelář, s.r.o. získala pracovní zkušenosti v mezinárodních advokátních kancelářích. Hana Geuss vystudovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy (Mgr.) a Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy (Mgr.). Během svého studia dále absolvovala roční studijní program na Technické Univerzitě v Drážďanech a stáž v advokátní kanceláři v Düsseldorfu. Hana hovoří plynně anglicky a německy.