:

Václav Pravda

Václav Pravda je advokátním koncipientem  David & Macek, advokátní kancelář, s.r.o. od prosince 2018. V rámci svého působení v advokátní kanceláři David & Macek se Václav věnuje zejména insolvenčnímu a obchodnímu právu, včetně sporné agendy s mezinárodním prvkem. Václav má několikaleté zkušenosti z advokátních kanceláří, zejména z oblasti práva obchodního a trestního, vedení obchodněprávních sporů a vymáhání pohledávek. Václav Pravda vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci v roce 2016 (Mgr.) a nyní pokračuje v doktorském studiu na téže univerzitě. Václav rovněž absolvoval roční studijní pobyt na Paris Lodron Universität Salzburg (2014) a stáž na Moskevské státní Kutafinově právnické univerzitě (2018). Václav hovoří anglicky a rusky.