:

Sandra Juránková

Sandra Juránková je advokátem David & Macek, advokátní kancelář, s.r.o. se specializací v oblasti civilní sporné agendy, trestního práva, správního práva, obchodního práva a práva nemovitostí. Sandra Juránková se ve své právní praxi zaměřuje zejména na zastupování klientů v řízeních před soudy, jakož i správními orgány, dále přípravě smluvní dokumentace v rámci nejrůznějších obchodních transakcí a poradenství napříč právními odvětvími. Před zahájením spolupráce s David & Macek, advokátní kancelář, s.r.o. působila Sandra Juránková na pozici advokátní koncipientky v jedné z předních českých advokátních kancelářích (2014 - 2018). Sandra Juránková vystudovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy (JUDr.). Právní služby Sandra Juránková poskytuje v českém a anglickém jazyce.