Warning: Undefined variable $l in /usr/local/hosting/home/david-macek.cz/web/www/wp-content/themes/david-macek/single-nastym.php on line 30
:
Warning: Undefined variable $l in /usr/local/hosting/home/david-macek.cz/web/www/wp-content/themes/david-macek/single-nastym.php on line 36

Radim Kotrba

    Radim Kotrba je advokátem David & Macek, advokátní kancelář, s.r.o. se specializací na obchodněprávní spory a arbitráže, správní řízení, insolvenční právo a právo duševního vlastnictví. Radim Kotrba se ve své právní praxi věnuje zejména zastupování klientů ve všech druzích obchodních sporů před soudy a rozhodčími soudy, zastupování klientů ve správních řízeních a insolvenčních řízeních. V rámci těchto oblastí se Radim Kotrba podílel na řadě významných projektů zahrnující mimo jiné:

Litigace, arbitráže

  • zastupování developera ve sporu s městem o náhradu škody přesahující 1,5 mld. Kč vzniklé v důsledku zmaření projektu obchodního centra;
  • zastupování významné české banky v mezinárodní arbitráži vedené v souvislosti s exportním financováním o zaplacení částky v řádu desítek milionů eur;
  • zastupování společnosti Česká pojišťovna a.s. ve sporu o vyplacení pojistného plnění v řádu desítek milionů korun;

Správní řízení a správní soudnictví

  • zastupování zahraničních klientů v souvislosti s jejich žádostí o poskytnutí náhrady za znárodněný majetek dle dekretu prezidenta republiky č. 100/1945 Sb. ve správním a následném soudním řízení;
  • právní poradenství významné české společnosti v souvislosti o ochranou jejích práv k všeobecně známé ochranné známce, včetně zastupování ve správním soudnictví;
  • zastupování klienta v řízení o vyslovení neplatnosti rozhodnutí a neplatnosti hlasování v místním referendu.
    Před zahájením spolupráce s David & Macek, advokátní kancelář, s.r.o. působil Radim Kotrba v BBH, advokátní kancelář, s.r.o. (2012-2015) a před tím v jiné významné české advokátní kanceláři. Radim Kotrba vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy (Mgr.).